Certificering en lidmaatschap

R. van Dalen Elektrotechniek BV is een gekwalificeerd elektrotechnisch installatiebedrijf en heeft diverse certificeringen in huis:

  Logo Dekra brl

Norm: BRL 6000 voor het KOMO INSTAL procescertificaat 

Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van elektrotechnische installaties op de drie deelgebieden: kleine installaties t.b.v. individuele woningen, middelgrote installaties tot een aansluitwaarde van 3 x 80A 3 ej grote installaties met een aansluitwaarde groter dan 3 x 80A. Certificering volgens BRL6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties. In de systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal. De inhoud van BRL6000 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.