Contact

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. Deze verantwoordelijkheid is wettelijk geregeld, namelijk in de ARBO-wet en de daarbij behorende veiligheidsbesluiten.

Periodieke inspecties kunnen ongevallen en storingen voorkomen en kunnen bijdragen aan het in beeld brengen van slijtage en overbelasting. 

R. van Dalen Elektrotechniek BV is gekwalificeerd om gereedschappen en installaties volgens de geldende normen te keuren. De veiligheid en de continuïteit van uw installaties en gereedschappen worden hierdoor gewaarborgd.

R. van Dalen Elektrotechniek BV verzorgt desgewenst het (periodiek) onderhoud van uw installaties en gereedschappen. Denk hierbij aan handgereedschappen maar ook aan noodverlichting-, ontruimings- en alarminstallaties.

Een inspectie van de elektrische installatie bestaat uit:
1. het visueel inspecteren van de installatie
2. het meten en beproeven van de installatie
3. het opstellen van een rapport
4. het waar nodig aanpassen van de tekeningen van de installatie

Een keuring van het elektriche gereedschap bestaat uit:
1. het visueel inspecteren van het gereedschap
2. het meten en beproeven van het gereedschap
3. het zichtbaar waarborgen van de inspectie d.m.v. een sticker
4. het opstellen van een rapport per machine

Een keuring van de noodverlichtingsinstallatie bestaat uit:
1. het controleren op juiste plaatsing van de armaturen in het pand
2. een visuele controle
3. het schoonmaken van het armatuur
4. het vervangen van de lichtbronnen
5. het controleren van de werking en leeftijd van de accu's
6. het opstellen van een logboek

Een keuring van de ontruimings- en/of alarminstallatie bestaat uit:
1. het controleren van de juiste plaatsing van melders in het pand
2. een visuele controle
3. het schoonmaken van armaturen
4. het vervangen van de lichtbronnen
5. het controleren van de werking en leeftijd van de accu's
6. het opstellen van een logboek